Bladbillen

Latin: Galeruca interrupta
Rødlistekategori: SÅRBAR

Kendetegn

Bladbiller er en arts- og formrig familie af ofte meget farvestrålende biller. De fleste er små eller middelstore og de danske arter måler ca. 1-13 mm. Biller er udbredt over hele Jorden. Ca. 36.000 arter kendes, heraf lever ca. 260 i Danmark. Bladbillerne er nært beslægtede med træbukke, og de to familier danner tilsammen overfamilien Chrysomeloidea, som er en af verdens artsrigeste grupper af biller.

Bladbillen / Galeruca interrupta har en oval og lidt flad kropsform, der måler omkring 6-8 mm i længden. Den er normalt dækket af en metallisk grøn eller blålig farve, men farven kan variere afhængigt af individet og lyset. Nogle af de voksne eksemplarer kan også have sorte pletter på deres dækvinger.

Forvekslingsmuligheder

Bladbillen kan forveksles med de Rejnfanbillen / Galeruca tanaceti.

 

 

Biologi

Arten lever af nektar fra timian, blåmunke, blåhat og knopurt. Æggene lægges enkeltvis på blomster af timian og nogle gange også merian. Larverne lever i de første tre uger af blomster og frø. I denne periode er larven ca. 3 mm lang, violet og håret. Efter den har spist i 3 uger, falder larven ned på jorden, hvor den samles op af myrer, der bærer den ned i deres myretue. Sommerfuglelarven producerer et sekret som myrerne bruger som næring, til gengæld æder sommerfuglelarven myrelarverne. Én enkelt sommerfuglelarve kan æde op til 1000 myrelarver i de 10 måneder, som den lever i myretuen. Efterfølgende forpupper sommerfuglelarven sig i tre uger, for derefter at kravle ud af myretuen som en voksen sortplettet blåfugl. Blåfuglen er på vingerne igennem hele juni. I luften har den en hurtig og urolig flugt.

Levested

Sortplettet Blåfugl kræver levesteder, hvor der både eksisterer timian og myrearten hedestikmyre. Den findes ofte på heder, klitter og tørre overdrev, hvor der ikke gødes, og vegetationen er lav.

Udbredelse

Sortplettet Blåfugl findes i dag kun på Møn, men det er muligt at at finde bestande i Nordjylland eller Nordsjælland.

 

 

Bladbille i sand
Bladbille i sand