Hug til!

– en kreativ workshop og teambuilding i naturen

Hvad skal vi lave?

 • Hug dit eget visitkort – et der beskriver dine kompetencer, og som skal spille sammen med de andre i gruppen.
 • Hvordan ser din virksomhed ud, hvis den skulle hugges og bygges i træ og genbrugsmaterialer?
 • Hvilke evner vil du gerne bringe i spil i jeres nye team? 
 • Hug dit nytårsfortsæt, vision, jeres forretningsplan eller retning for nye tiltag. Hvordan kan det se ud, når den udtrykkes med økse, kniv og andet værktøj?

Eller noget helt andet! Kontakt os, hvis I har nogle idéer eller ønsker.

 

 

Værktøjet til Hug til! - en kreativ workshop og temabuilding i naturen.

Værktøjet er klar til ‘Hug til! – en kreativ workshop og temabuilding i naturen’.

Praktiske informationer

Workshoppen er særlig velegnet til

Personaleudvikling, personaledag, lederudvikling, lederdag, bestyrelser, virksomhedsudvikling, generalforsamling, årsmøde, personaledag, store og små julefrokoster, mandetur, firmafest, firmaarrangement, projektdag, temadag, afdelingsseminar, teambuilding, sommerafslutning, personlig udvikling, gruppeudvikling, firmaevent, fællesoplevelse, personaleaktivitet, event i naturen, inspirationsdag, ledertræf, venindekomsammen, nabofest, polterabend, herretur, familietræf, personlig udvikling i naturen, gruppekomsammen, netværksmøde, erhvervsnetværk, børne,- og ungdomsgrupper, søskendegrupper, seniorklub, seniorforening, organisationsudvikling, idéudvikling, reativitetsfremmende læring, gruppeforløb, parweekend, ferieaktivitet, afstresning, en pause fra hverdagen, naturoplevelse, foreningsudflugt, afslutningsfest, kvindepower, gensynsfest, familieweekend, konfirmation, mandeweekend, naturoplevelse, kreativ udvikling i naturen.

Pris, varighed, deltagerantal

Se disse informationer på forsiden. 

Betalingsbetingelser

 • Vi fakturerer 50% af den samlede pris dagen efter, at kontrakten er underskrevet.
 • De sidste 50% får I en faktura på senest 3 dage efter workshoppens afholdelse.

Afbestilling

 • En workshop kan afbestilles uden beregning op til 90 dage før workshoppen skulle have være afholdt.
 • Afbestilles workshoppen 30 – 89 dage før afholdelse, betales 50% af kontraktens totalpris.
 • Afbestilling 29 – 14 dage før, betales 75% af kontraktens totalpris
 • Afbestilles den 13 dage før, betales den fulde pris.

  Procedure for bestilling af workshop

  1. Forud for bestilling af en workshop, skal I afklare formålet og temaet.

  Eksempler på formål:

  • At kombinere det festlige med noget andet end det, ‘vi plejer’.
  • At ryste gruppen sammen og styrke det sociale samvær med en oplevelse, der kan arbejdes videre med.

  Eksempler på tema:

  • Hvad gør dig enestående som menneske i den rolle eller funktion, du har? Lav en skulptur/figur, der symboliserer det. 
  • Hvordan ser dit visitkort ud, hvis det skal vise, hvem du er og hvad du kan?
  • Hvordan ser din plan eller drøm ud for det næste år, når du former den af naturmaterialer?

  2. Derefter skal I finde ud af:

  • Tid og sted for afholdelsen af jeres workshop.
  • Om workshoppen skal starte en udviklings- eller afklaringsproces  eller afrunde den.
  • Om workshoppen overvejende skal være faglig, lærerig, reflekterende eller (også) ‘hyggelig og afslappet’.
  1. Når punkt 1 og 2 er afklaret, aftaler vi et fysisk møde eller et telefonmøde, hvor vi definerer indholdet af programmet.
  1. Vi laver et oplæg og tilbud på workshoppen med dagens forløb og fremsender det til den ansvarlige.
  1. Når tilbuddet er accepteret, fremsender vi en kontrakt og faktura. Jvf. betalingsbetingelserne betales 50% af beløbet, når kontrakten underskrives.
  1. I underskriver og returnerer kontrakten.
  1. På baggrund af kontrakten laver vi, efter aftale med den ansvarlige, en PDF, der vil besvare de spørgsmål, deltagerne nok vil have til workshoppen, og alt det praktiske. Der vil være lidt fotos fra tidligere workshops. PDFen kan sendes ud til deltagerne i god tid og klæde dem godt på til dagen.
  1. I kan nu gå i gang med at glæde jer.
  En glad, kreativ mand på 'Hug til! - en kreativ workshop og teambuilding i naturen'.

  En glad, kreativ mand på ‘Hug til! – en kreativ workshop og teambuilding i naturen’.

  Skulpturer hugges til på 'Hug til! - en kreativ workshop og teambuilding i naturen'.

  Skulpturer hugges til på ‘Hug til! – en kreativ workshop og teambuilding i naturen’.

  Medbring, påklædning

  Notesbog og pen.
  Praktisk, varmt tøj, solide sko/støvler – regntøj.
  Skal du have noget andet eller mere med, får du besked i god tid.
  Husk også et åbent sind og gerne dit gode humør. 

  Mødetidspunkt

  Ankomst er mulig 30 minutter før workshoppen begynder. Alle bedes være klar 10 minutter før det aftalte mødetidspunkt, da vi starter til tiden. 

  Parkering

  woodnwonders værksted og hos Susanne Ahrenkiel er der gratis parkering lige ved døren.
  Detaljeret kørselsvejledning og adresse sendes før ankomst.
  På workshops andre steder i Danmark vil information om parkering blive sendt ud i god tid.

  Toiletforhold

  Der er adgang til toilet på begge vores værksteder. Udendørs under mere ‘vilde forhold’ vil der være minimum et muldtoilet, en busk eller et område, hvor min medbragte skovl og toiletpapir kan bruges.

  Forplejning           

  Vi samarbejder med professionelle leverandører, der er leveringsdygtige  i lette anretninger, sandwich, god kaffe og kager, også økologisk, vegetarisk og vegansk. Hvis I har nogle særlige ønsker og behov, så fortæl mig om dem.

  Vejret

  Vi ønsker vejret velkommen, som det er og indretter os efter det. 

  Frokost – lækre, hjemmelavede, økologiske sandwich.

  Frokost under åben himmel. Et kvindeligt netværk på

  Frokost under åben himmel. Et kvindeligt netværk på workshop, sept. 18.

  Programmet for dagen

   

  1. Efter ankomst og velkomst, laves en stille ‘kom til stede’ øvelse.
  2. Derefter (kan) fortælles om, vigtigheden af kreativitet. Hvordan vi bruger den i hverdagen. Hvorfor de fleste af os, har lukket ned for den, eller har misten troen på den. Noget om, hvordan kreativiteten kan vækkes til live igen og bruges påny.

   Skal workshoppen overvejende foregå i stilhed, fortæller jeg om dens betydning for bl.a. vores trivsel og velvære.

  3. Dernæst præsenteres workshoppens tema, de forskellige værktøjer og hjælpemidler samt de natur,- og genbrugsmaterialer, der er til rådighed.
  1. I arbejder i den tid, der er sat til den kreative proces. Jeg tilbyder hjælp til at håndtere værktøjet, instruerer konstruktivt og uddeler kreative input undervejs.
  2. De kreative processer og arbejdet med at skabe et færdigt produkt, slutter med refleksioner, gruppeopsamling og fernisering. Processen samler og tydeliggør udbyttet for gruppen og hver enkelt deltager.
  3. Her er et eksempel på refleksions  spørgsmål fra en tidligere workshop:

  • Nævn 3 opdagelser/erkendelser, du har gjort om dig selv i dag. 
  • Hvilke af disse opdagelser kunne være brugbare at arbejde videre med eller i bringe spil, for at gøre trivslen og samværet i afdelingen endnu bedre?
  • Hvad har særligt udfordret dig på workshoppen?
  • Hvordan klarede du de udfordringer?
  • Hvordan kan du bruge de erfaringer positivt?
  • Hvad er dine tanker om din ‘figur’?
  1. Essensen af workshoppen og dagens arbejde kan, sammen med de færdige produkter, tages med hjem og bruges til videre eftertanke, udviklingsarbejde og ikke mindst beundring.
  2. Efter afrunding og oprydning er der tak for i dag og på forhåbentlig gensyn.

  Vil I fortsætte og uddybe workshoppen?

  For at fastholde erkendelserne og videreudvikle kompetencerne fra workshoppen er det værd at overveje, om processen skal forsætte, og I skal mødes igen og arbejde videre.
  – F.eks. en gang i kvartalet? 
  – Som fast indledning til sommerfesten, julefrokosten eller personaledagen?

  Privat ulykkesforsikring

  At arbejde med naturmaterialer og værktøj og være på workshop kan af nogle forsikringsselskaber karakteriseres som en ‘farlig sportsgren’ (lige som motor- og kampsport, klatring, boksning, bjergklatring, rapelling etc.). Vil du være på den sikre side, skal du, evt. i samarbejde med din virksomhed, kontakte dit forsikringsselskab for måske at tegne et tillæg til din almindelige ulykkesforsikring.

  Ansvar og risiko

  Du deltager i workshoppen på eget ansvar og risiko. Du eller din virksomhed er derfor selv ansvarlig for at have en forsikring, der dækker dig eller dine kollegaer ved en evt. skade, du måtte være ansvarlig for. 
  woodnwonder, Bente Hovendal og Susanne Ahrenkiel eller andet personale på workshoppen, har ikke et forsikringsmæssigt ansvar over for en deltagers evt. uheld.

  ‘Hug til!’ forside