Bladbillen

Latin: Galeruca interrupta
Rødlistekategori: SÅRBAR

Kendetegn

Bladbiller er en arts- og formrig familie af ofte meget farvestrålende biller. De fleste er små eller middelstore og de danske arter måler ca. 1-13 mm. Biller er udbredt over hele Jorden. Ca. 36.000 arter kendes, heraf lever ca. 260 i Danmark. Bladbillerne er nært beslægtede med træbukke, og de to familier danner tilsammen overfamilien Chrysomeloidea, som er en af verdens artsrigeste grupper af biller.

Bladbillen / Galeruca interrupta har en oval og lidt flad kropsform, der måler omkring 6-8 mm i længden. Den er normalt dækket af en metallisk grøn eller blålig farve, men farven kan variere afhængigt af individet og lyset. Nogle af de voksne eksemplarer kan også have sorte pletter på deres dækvinger.

Forvekslingsmuligheder

Bladbillen kan forveksles med de Rejnfanbillen / Galeruca tanaceti.

 

 

Biologi

Bladbillerne er planteædere, der lever af urteagtige planter eller træer og buske, og mange arter er tilknyttet løv- og nåleskove.

Levested

Primært lever de i løvskove, skovbryn, hække og andre områder med rigelig vegetation og træer, hvor den kan finde næring og mulighed for at formere sig. De kan også findes i parker og haver, hvor der er tilstrækkeligt med planter at æde.

Udbredelse

Bladbillen lever alle steder i Danmark.

 

 

Bladbille i sand
Bladbille i sand