Dværgvandnymfe / guldsmed

Latin: Nehalennia speciosa
Rødlistekategori: KRITISK TRUET

Kendetegn

Dværgvandnymfen er spinkel og kortvinget og bare 2,5 cm. lang og vores mindste guldsmed. Begge køn er metalgrønne på forkrop samt størstedelen af bagkroppen. Dele af de tre bageste bagkropsled er lyse hos hunner (med alderen ofte mere blå) og blå hos hanner. Nymfen har lyse vingemærker.  Arten har ingen striber før skulderen (= ingen antehumera striber) og pletter bag øjnene. 

Dværgvandnymfen er uden sammenligning vores mest kritisk truede guldsmed.

Levested

Den findes kun på én lokalitet i Danmark: I en hængesæk i Fandens Hul i Teglstrup Hegn, Nordsjælland. 

En hængesæk er et flydende plantedække af sammenfiltrede rødder fra en søbreds vegetation, der sammen med tørvemos koloniserer den åbne vandflade af lavvandede søer med gode læforhold. Den udvikles bedst i brunvandede (dystrofe) skovsøer.

Dværgvandnymfen har brug for åbent vand for at yngle, men Fandens Hul er ved at gro til i tørvemos. For at styrke den svindende dværgvandnymfebestand blev der derfor gravet et nyt vandhul i mosens hængesæk i 2017.

Hvornår ses Dværgvandnymfen

Den flyver fra starten af juni til sidst i august, hos os dog især fra midten af juni til midten af juli.

Dværgvandnymfe udskåret i genbrugsjern
Dværgvandnymfe