Stor Enggræshoppe

Latin: Chorthippus dorsatus
Rødlistekategori: TRUET
Kendetegn

Stor Enggræshoppe er vores største græshoppe på 14-26 mm.

Hunnen er væsentligt større end hannen.

De findes i forskellige farvevariationer, alle som regel med brun, grålig og sjældnere lysegrøn grundfarve. Oversiden er ofte mørkegrøn. Vingerne strækker sig ud til eller lidt ud over bagkropsspidsen, der hos hannen er rød.

Vingeoversiden er blå, glinsende og ofte mærket med 5-6 sorte pletter. Bag på vingerne har den en bred sort kant. Undersiden af vingerne er sølvgrå med blågrønt skær og er præget af mange sorte pletter. Hanner og hunner ligner hinanden. Vingefanget er 33-41 mm.

Forvekslingsmuligheder

Stor Enggræshoppe forvekles tit med Strandengsgræshoppe, som er en nær slægtning. Den er sent fremme i forhold til flere af de andre markgræshopper. Samtidig har den en ret lydsvag sang, som let drukner i de mere almindelige græshoppers sange.

 

 

Biologi

Stor Enggræshoppe lever af planteføde. Æggene lægges i jord eller sand og klækkes året efter.

Levesteder

Græshoppen lever mest på fugtige lokaliteter som enge og moser, men også på tørre lokaliteter, som hurtigt gror til, hvis de ikke græsses. Artens markante tilbagegang skyldes sandsynligvis tilgroning.

Udbredelse

Arten er sjælden i Danmark og findes nu kun på to små steder i Midtjylland og ved Tisvilde i Nordsjælland.