Træn dine kreative overarme…

På smukke Sydfyn.

Kreativ, personlig, sanselig læring via udviklende oplevelser i naturen, eller på bente hovendals værksted i Svendborg.

workshop 1000 pix.

I juni ’15 etablerede woodnwonder, med 28 andre fynske virksomheder partnerskabet Mødeøen Fyn.

Mødeøen Fyn er en mangfoldig blanding af små og store virksomheder i vandkanten, i byerne, i det fri og i Fyns kulinariske hjerte. Sammen arbejder vi for at skabe og udfylde rammerne for et helt uforglemmelig og inspirerende oplevelse for dig, dine kollegaer og kunder.

Alliancen har udgivet en flot og inspirerende bog med smagsprøver og inspiration til de fantastiske muligheder, der er for at holde et møde, en konference eller event på Fyn.

woodnwonder byder ind med forskellige kreative workshops og oplevelser, der med garanti er nye og forforfriskende!  For jo flere sanser, følelser og aktiviteter, der indgår i en lærings- og oplevelsesproces, des flere dele af hjernen aktiveres.

“Et koncentreret blik. En skarp rynke i panden. Og en tommelfinger, der lydløst trommer på bordet. En gruppe kollegaer står skulder ved skulder i det rustikke værksted i den gamle værftsbygning på havnen i Svendborg. I larmende tavshed og med hjælp fra naturens fund og gammelt skrot falder brikkerne langsomt på plads i den fælles skulptur, de sammen er ved at skabe.

Hånden på hjertet, hvor tit har du siddet passivt til et møde, hvor det ene faglige oplæg er afløst af både det andet og tredje indlæg udelukkende med fagligt fokus? Og hvor tit har du sukket efter bare et lille stræk, hvor hjernen kan få luft og ro til refleksion? Eller endnu bedre; hvor du selv kan få hånd om materien og være bare en anelse kreativ?”.

Resten af beskrivelsen om “Træn dine kreative overarme” fås her i Mødeøen Fyn bogen.

Byg en skulptur

  • styrk din og dit teams samarbejdsevne, originalitet og beslutningsevne.
  • vær i nuet hvor processen, fordybelsen, læringen er vigtigere end resultatet.
  • træn refleksion, fordybelse, nærvær, intuition.

… afholdes som en specieldesignet workshop på woodnwonders værksted på havnen i Svendborgi skovene eller på stranden nær Svendborg – eller hvorsomhelst i Danmark! De egner sig til helt små teams eller for større grupper. Uafhængig af antallet i gruppen, skabes i fællesskab eller individuelt et kunstværk med de materialer, der er på stedet: træ, blade, sand, vand, træ eller… Byg en skulptur foregår en del tiden i stilhed (lærerigt og udfordrende…) uden brug af fastlåste vaner og mønstre. Den indre kritikers bedømmelser, vurderinger og forventninger sættes ud af spil i processen, komfortzonen udfordres.

Ved at samarbejde på en uvant måde, ved at være og samarbejde i stilhed og opleve samvær uden ord, fokuseres energien på den indre dialog, på ens egne personlige og sanselige ressourcer. Stilheden giver ro og plads til fordybelse og til at kunne slippe ideer fri. Stilheden udfordrer også og sætter ens liv i perspektiv!

Nye dimensioner og personlige erkendelser opstår helt sikkert i processen, og de giver input og læring til måder at være, arbejde og samarbejde på. Kombinationen af stilhed, fordybelse, kreativt, intuitivt arbejde åbner for mange nye måder at se sig selv, sine kollegaer og potentialer på.

Al den læring, indsigt og erfaring

… i workshoppen, uddybes og fastholdes bagefter i  små og præcise refleksioner. Essensen af erkendelserne kan tages med hjem til hverdagen og bruges i de forskellige funktioner vi alle har som menneske, medarbejder, leder, kollega.

Byg en skulptur

… designes så den passer til gruppens størrelse, teamets arbejdsmæssige, sociale behov, det organisatoriske niveau og evt. årstid. Varighed  1-6 timer. Deltagerantal op til 320 personer. Workshoppen kan designes som et kortere dags arrangement eller tilpasses som supplement til et eksisterende lærings- og udviklingsforløb. Processen er perfekt til:

  • en personale- og lederudviklingsdag
  • kick off og afbræk ved et “stillesiddende” møde eller dags arrangement
  • inspiration og udvikling, hvor mennesker kan lære, mens de ”leger”

Byg en skulptur i naturen (land art) er en kunstform

… der opstod i USA i 60-erne. Den skabes i samspil med naturen og naturens materialer, som en installation eller skulptur. Værket bygges på et udvalgt sted med de materialer, der findes på stedet eller medbringes i bearbejdet form. Land Art kan have alle former og størrelser. Det færdige værk udstilles på stedet eller dokumenteres som en indendørs fotoudstilling. Naturens forgængelighed afgør almindeligvis holdbarheden. Berømte land art kunstnere: Andy Goldsworthy, Richard Long, Robert Smithson.

Kontakt gerne bente hovendal

… for flere oplysninger og ideer til, indholdet for workshoppen. Disse spørgsmål kan med fordel afklares:

Hvilke rammer og materialer vil egne sig bedst?
Hvilken proces skal sættes i gang – eller afsluttes på workshoppen?
Hvad er formålet med den proces, der sættes i gang? – Skal teamet rystes sammen, skal samarbejdet og det sociale samvær strammes op, skal teamet løsne grebet om “vi plejer at…”eller er fokus den personlige udvikling?

Se iøvrigt:

“Historisk udsyn – kreativ indsigt” en krydret blanding af havgus, træspåner, kunst, design, tradition og kulturhistoriske fortællinger i hjertet af Svendborg.  Et samarbejde mellem woodnwonder og Karen Elberg fra Meet the Locals. En lille smagsprøve fra bogen.